GALLE WOW! The Linya-Linya Store Robinsons Galleria! #TheNinthBeforeChristmas

YOU BETCHA! Nandito na ang ika-siyam naming branch: Ang Linya-Linya Store ROBINSONS GALLERIA! :)

Yes, it’s #TheNinthBeforeChristmas! At sakto talaga ang timing— meron na namang Linya-Linya Store para sa mga naghahanap ng regalo sa parating na Pasko! *shout-outs sa mga taga-Ortigas, San Juan, at QC* :)

Kaya wag nang mag-#CampCramming at hintaying lumapit ang Pasko. Mag-early Christmas shopping na pang-regalo! *para sa pamilya, sa kaibigan, sa sarili, kay one and only hihi*

Sugod na sa Linya-Linya Robinsons Galleria—nasa 3rd level kami ng Atrium, sa labas lang ng Robinsons Department Store, sa tapat ng Converse. Taraaa! :)

]

Featured products:

#NewShirtAlert! #NewGiftIdeas!

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.