Nasaan ang Linya-Linya sa EDSA?

Nasaan ang Linya-Linya sa EDSA?

May nakita ka bang Linya-Linya sa EDSA? 
Ang unang 10 na maka-spot ng Linya-Linya sa kahabaan ng EDSA, makakuha ng photo, mai-post gamit ang hashtag #NasaanAngLinyaLinyaSaEDSA at ma-tag kami (sa FB, IG, o Twitter), bibigyan namin ng FREE sticker!  


Game ka na ba? Let the search begin!
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.