Linya-Linya Storybooks

Linya-Linya presents: Len-Len in 8bitfictionLand

 

 Isang pangkaraniwang araw sa Barangay Linya-Linya— bangon, commute, work, sermon, kain, social media, and the list goes on. Pagkatapos ng trabaho, naisip ni Len-Len na bumili ng paborito niyang milk tea. Sa isang ‘di-inaasahang pagkakataon, habang hinihigop ang naglalakihang boba pearls~ URGKK!~ bigla siyang nabilaukan!

Pagdilat ng mga mata... mahika! Nasa ibang mundo na siya!

“Sa mundo ko, lahat ng hilingin mo ay nagkakatotoo.
Lahat ng gusto mong maging, lahat ng hangad ng iyong puso,
lahat ng iyong maisip ay natutupad at nagiging tunay,”
alingawngaw ng tinig ni Starbaby mula sa mundo ni 8bitfiction.

Ang tanong ngayon:

Ano-ano ang hihilingin ng munting bida nating si Len-Len?
Sino-sino ang mga makakasalamuha niya?
Magkakatotoo kaya ang mga hangad ng kanyang puso?

 
Para matuklasan ang mga kasagutan, walang ibang natitirang paraan
kundi ang baybayin ang mga pahina ng mahiwagang kwentong ito!

 

Ito ang Len-Len in 8bitfiction Land:

Ang Kagimbal-gimbal na Pagsasanib-pwersa ng Linya-Linya at 8bitfiction
sa Pagsasalaysay ng Pakikipagsapalaran ng ating Magiting na Bidang
si Len-Len sa Mundo ng Mahika ni 8bitfiction
 
Bago magsimula, kailangang sambitin muna ang isang salita

Mahika!

READ THE STORY HERE

 Copy & share with your friends: bit.ly/LenLenin8bitfictionLand

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Linya-Linya presents: Len-Len De Sarapen, Nawawala Ang Kanyang Friend!

Narito na ang first ever story book ng Linya-Linya starring your favorite characters from Linya-Linya Land!


Nako! Mahahanap kaya ni Len-Len ang kanyang best friend?

READ THE STORY HERE

 Copy & share with your friends: bit.ly/LinyaLinyaStorybook