Taglay natin ang pag-asa na nasa paligid lang kasama ang espesyal na release ng #LinyaLinyaXAngatBuhay shirt & tote bag!

Bahagi ng proceeds ng merch na ito ay mapupunta sa napakahalagang cause ng Angat Buhay Foundation.