Ang basic tee para sa mga sooo extra like you. Naman! Pwedeng pang-date, pang-Zoom meeting, pang-dishwashing, atbp. Pang-Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday hanggang Saturday. Basically, pang-araw-araw! Ang shirt na ito ay 60% cotton, 40% polyester, with a lighter finish kaya 100% preskong isuot.